Charlotte-meentzen-Zertifikat-oekoprofit_595x841px

ÖKOPROFIT® a Charlotte Meentzen

Koncept ÖKOPROFIT® pochádza z rakúskeho mesta Graz. V Nemecku sa na tom koncepte doposiaľ podielalo viac ako 2000 spoločností z rôznych odvetví, na viac ako 80 projektových miestach v oblasti životného prostredia.

Úspešná účasť spoločnosti Chartotte Meentzen na projekte ÖKOPROFIT® v roku 2013, nám poukázala na niektoré energetické a environmentálne otázky, ktoré treba optimalizovať. Predchádzajúce opatrenia v našich stratégiách riadenia, prispievajú v prvom rade k úsporám energií, ktoré sa riešia vo všetkých oblastiach spoločnosti.

Preto dbáme pri získavaní surovín a pri zaobstarávaní obalov na to, aby ingrediencie pochádzali prednostne z prírodných produktov a uprednostňujeme pokiaľ je možné malé miestne podniky. Snažíme sa o to, aby znečistenie ovzdušia bolo minimálne a zvýšila sa energická účinnosť. ÖKOPROFIT® nám pomohol zachytiť tieto body v prehľadných systémoch a určiť ďalšiu identifikáciu možných potenciálov.

Certifikat GMP

Na naše produkty kladieme tie najvyššie požiadavky. Tým, aby sme zabezpečili tú najvyššiu kvalitu, všetky naše výrobky vyrábame s súlade so zásadami „správnej výrobnej praxe“ (angl. Good Manufacturing Practice“, skratka GMP).
GMP a Charlotte Meentzen

Stanovili sme jasné pravidlá pre jednotlivé výrobné procesy a kontrolu v každej fáze výroby – od dodaných surovín cez medziprodukty až k výsledným baleným produktom – ručíme za bezchybné výrobky.
Všetky suroviny a obalové materiály sú testované kvalifikovanými pracovníkmi v našom vlastnom laboratóriu. Iba vtedy, ak všetky skúšobné parametre spĺňajú požadované parametre, je povolená výroba toho daného výrobku. Naše výrobky sú vyrábané za prísnych hygienických podmienok, vyškoleným personálom. Kompletná dokumentácia všetkých výrobných krokov umožňuje sledovať výrobok až ku každej jednotlivej komodite.

Dodržiavanie GMP princípu je pravidelnými auditmi – prostredníctvom interných zamestnancov, ako aj externých, nezávislých audítorov – kontrolované a potvrdené.

Charlotte-meentzen-zertifikat

ÖKOPROFIT® a Charlotte Meentzen

Koncept ÖKOPROFIT® pochádza z rakúskeho mesta Graz. V Nemecku sa na tom koncepte doposiaľ podielalo viac ako 2000 spoločností z rôznych odvetví, na viac ako 80 projektových miestach v oblasti životného prostredia.

Úspešná účasť spoločnosti Chartotte Meentzen na projekte ÖKOPROFIT® v roku 2013, nám poukázala na niektoré energetické a environmentálne otázky, ktoré treba optimalizovať. Predchádzajúce opatrenia v našich stratégiách riadenia, prispievajú v prvom rade k úsporám energií, ktoré sa riešia vo všetkých oblastiach spoločnosti.

Preto dbáme pri získavaní surovín a pri zaobstarávaní obalov na to, aby ingrediencie pochádzali prednostne z prírodných produktov a uprednostňujeme pokiaľ je možné malé miestne podniky. Snažíme sa o to, aby znečistenie ovzdušia bolo minimálne a zvýšila sa energická účinnosť. ÖKOPROFIT® nám pomohol zachytiť tieto body v prehľadných systémoch a určiť ďalšiu identifikáciu možných potenciálov.